La Covid-19 o el coronavirus

A causa del material genètic, els virus en general són capaços de mutar molt ràpid, s’adapten a un nou cos amb molta facilitat.

Aquests virus solen ser hostes de base dels animals salvatges tipus pangolí, rat-penats i fins i tot dromedaris, animals típics de la gastronomia xinesa.

Aquest Cornavirus respecte a d’altres té una mortalitat del 2 al 3% (segons estadística manquen dades per assegurar-ne, apunta que seria un % més baix), recordem que el xarampió té una mortalitat del 30%.

És un virus que afecta el Sistema Respiratori.

No és un virus gaire contagiós, es sol allotjar en un tipus de gota mitjana, és una gota que si hi som a una distància d’entre un metre i mig i dos metres ja no ens afecta, de totes maneres hem de tenir en compte que les gotes es poden dipositar en superfícies, un cop la persona ha esternudat o ha estossegat, si toco la superfície i em poso la mà a la boca, nas …. aquí sí que hi ha possibilitat d’encomanar-se.

Així doncs el mètode més eficaç de fer protecció és rentar-se les mans molt sovint i tenir a mà una solució alcohòlica, referent a la màscara o careta, seria adient que la portessin els contagiats amb coronavirus per tal de no emetre gotes, i també els sanitaris.

Símptomes:

És una grip amb poca congestió, pocs mocs, però amb febre i dolors musculars, ara mateix si es tenen aquests símptomes i algun antecedent de viatge es pot informar per telèfon i que el personal sanitari prengui algunes mostres nasals per a analitzar.

La clínica (simptomatologia) sol ser d’aparició ràpida tot i que el període d’incubació sol ser de entre 14 i 21 dies.

Tant bon punt apareix la febre l’evolució és ràpida i si la persona en els propers dos dies no empitjora molt, solem tenir una evolució lleu, els casos d’intubació han estat en les primeres 48 hores.

El prototip de pacient mig són homes d’uns 45 anys, i la mortalitat es situa en un 0,3%.

No hi ha casos en nens, es creu que ho pateixen de forma asimptomàtica.

Els pacient amb risc de mal pronòstic, és gent amb edats 65 i/o 70 anys i amb malalties de base cardiovascular, també amb pacients diabètics i amb pacients que tinguin el sistema de defensa (immunològic) molt dèbil.

En referència al tractament, es curen sols els símptomes i s’utilitza el mateix tractament que en una grip, és a dir els típics antigripals.

Isolda Nogareda