El Ioga i l’estrès

Tothom ha sentit parlar de l’estrès, i fins i tot hem dit que estem “estressats”, però què és l’ estrès?

L’estrès pot definir-se com un conjunt de reaccions fisiològiques que sorgeixen quan una persona pateix un estat de tensió nerviosa, produït per situacions variades en l’àmbit de la feina o personal: excés de feina, ansietat, situacions traumàtiques…

Una reacció d’aquesta mena, desgasta cos i ment, tot gastant a més amés una gran quantitat d’energia. Requereix, doncs, que hi hagi amb posterioritat un espai de recuperació i relaxament per tal de tornar a un estat d’equilibri.

Si aquesta reacció és excessiva i continuada, pot ser un maldecap. En unes ocasions no som capaços de controlar aquest estrès i es torna crònic. Si llavors no disposem d’aquest espai de reequilibri corporal i mental, aquesta situació pot acabar en desgast, envelliment orgànic i esgotament energètic causant l’aparició de malalties i trastorns que, malauradament, són cada cop més comuns a la nostra societat.

El ioga és útil com una eina molt potent a l’hora de combatre l’estrès, ja que no sols actua sobre els símptomes causats sinó que treballa a l’arrel del problema.

Les postures corporals, els exercicis de control respiratori, el relaxament i els exercicis de meditació que es practiquen ajuden a desblocar el cos i la ment, a alleugerir les tensions, a rebaixar els nivells d’ansietat i a augmentar el nivell d’energia, retornant el cos i la ment cap a un estat d’harmonia i equilibri.

A còpia d’avançar en la pràctica, especialment en les tècniques de meditació, s’aprèn també a relativitzar les situacions i es desenvolupa un punt de vista diferent que ajuda a enfrontar de manera més positiva i constructiva aquestes situacions, evitant així la reacció estressant.

El ioga és una manera natural i molt saludable per a combatre l’estrès i els seus efectes. Prova de fer-ne i en sentiràs la millora.