DERMATITIS ATÒPICA

Que és la dermatitis atòpica?

És una malaltia inflamatòria de la pell amb evolució crònica i recurrent caracteritzada per unes lesions d’èczema, que ocasionen molta picor.

La dermatitis atòpica pot aparèixer des del lactant passant per l’infant fins a l’adult. L’ atòpia es defineix en un context clínic que afecta alguns individus amb una pell predisposada genèticament a desenvolupar una sèrie de malalties de tipus al·lèrgic.

Clínica

La dermatitis atòpica sol manifestar-se per lesions d’èczema amb presència de pàpules o plaquetes eritematoses, en distribució diferent depenen de l’edat. Els brots d’èczema poden ocasionar descamació, vesícules, engruiximent de la pell a conseqüència del gratat excessiu.

L’ atòpia pot començar en qualsevol edat i la seva evolució pot ser variable, pot començar en brots recurrents d’evolució crònica i pot tornar a sortir espontàniament passats uns anys.

Es pot dividir en: la DA del lactant, la DA infantil i la DA de l’adult.

Manifestacions

Dermatitis atòpica del lactant:

– sol aparèixer entre els 2 i 6 mesos de vida.

– s’observen pàpules o plaquetes eritematoses, localitzades a la cara o a les extremitats.

– la malaltia segueix un curs crònic, donant diferents brots d’aparició i en alguns casos pot desaparèixer espontàniament a partir dels 2 anys de vida.

Dermatitis atòpica de la infància:

– pot aparèixer a partir dels 2 anys de vida, o continuar des de la fase del lactant.

– les lesions són descamació, vesícules i pàpules.

– es localitza als plecs del colze i genolls, encara que també poden sortir en alguna altra part del cos.

Dermatitis atòpica d’adults:

– es pot observar plaques eritematoses i marrons provocades per la picor continua.

– es localitzen als plecs del colze, genolls, el coll, el clatell, cara, canells, etc.

– normalment sol afectar a persones menors de 40 anys.

– els individus que solen patir DA solen presentar altres patologies com al·lèrgies, rinitis, asma.

Diagnòstic

S’han de tenir en compte els antecedents familiars. En alguns casos si és dubtós, es pot fer una biòpsia cutània la qual mostrarà canvis compatibles amb l’èczema. En alguns pacients també s’ha detectat un augment de la immunoglobulina E en les analítiques de sang.

Tractament

El tractament es basa principalment en la prevenció i el tractament dels tres factors fonamentals, que són: pell seca, la pruïja i les lesions d’èczema.

1. mesures generals: cal evitar aquells components que puguin empitjorar els brots de dermatitis atòpica, com podrien ser els sabons alcalins i irritants, les temperatures extremes, la llana, ambients amb molta pols, etc.

2. hidratació cutània: cal tenir una bona hidratació tan si hi ha el brot com si no.

3. pruïja: farem servir els antihistamínics per via oral.

4. èczema

4.1. tractament atòpic: es solen fer servir corticoesteroids tòpics, on dependrà de la zona afectada i l’edat del pacient.

També es pot fer un tractament oral amb probiòtics, un podria ser el Dermaveel que protegeix les cèl·lules de cara a la deshidratació i ajuda a reduir la inflamació, reforça la resistència de la pell, millora la capa lipídica i redueix la pèrdua d’aigua.

4.2. tractament sistèmic: els corticoesteroids orals es solen utilitzar en casos molt severs i durant un temps curt. També es poden utilitzar antibiòtics amb afecte antibacterià. En casos que no es toleren cap dels dos tractaments anteriors es pot utilitzar la fototeràpia o fàrmacs immunosupressors.

S’han de tenir presents que totes les indicacions i tractaments han d’estar prescrits per un dermatòleg.

Elisabet Lucas